Image

Yenilenebilir Enerjisi

Yenilenebilir enerji nedir?
Yenilenebilir enerji, tamamen doğal kaynaklardan düzenli şekilde elde edilebilen enerji çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yenilenebilir enerji teknolojileri bir veya daha fazla yenilenebilir enerji kaynağının kullanılmasını sağlayan teknolojileri kapsar. Bugün ülkemizde kullanılabilen yenilenebilir enerji teknolojilerinin türleri şunlardır:

Hidroelektrik nedir?
Hidroelektrik sistemi, enerji üretmek için suyun gücünden faydalanan, yaygın ve güçlü bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Hidroelektrik, suyun türbinlerden geçirilmesi sayesinde elde edilir. Gelen suyun türbinlere doğru akması, pervane gibi kolları olan türbin kanatlarının dönmesini sağlar. Elektrik jeneratörüne bağlı olan türbinler buradaki hareketi elektrik enerjisine dönüştürürler.

Hidroelektrik bugün dünya üzerinde en gelişmiş ve en yaygın kullanılan yenilenebilir enerji teknolojilerinden birisi konumundadır. Bu santraller sera gazı emisyonu yaratmamaları, teknik ömrünün uzun olması ve yakıt giderlerinin olmaması ile dikkat çekmektedirler.

Güneş enerjisi nedir?
Güneş enerjisi,  güneş ışıklarından veya güneşin ısısından oluşturulabilen enerjidir. Güneş enerjisi hava, su ve diğer yakıtları ısıtmak için kullanılabileceği gibi, güneş panelleri sayesinde elektrik enerjisine de dönüştürülebilir. Güneş enerjisi teknolojileri iki ana türü bulunmaktadır.

Isıl güneş sistemi, güneş ışığını öncelikle ısıya dönüştürmektedir. Elde edilen ısı ısıtma veya sıcak su temini için kullanılabileceği gibi ısı buhara dönüştürülerek buhar türbinlerine yollanarak elektrik üretimi de gerçekleştirebilmektedir.

Güneş enerjisinden faydalanmanın diğer yolu ise fotovoltaik hücreler kullanılmasıdır. Bu hücreler doğrudan güneş ışınlarını elektrik enerjisine dönüştürebilmektedir. Isıl güneş sistemlerinden farklı olarak büyük üretim sahalarının yanı sıra; evlerin çatıları, bina yüzeyleri ve araçlar gibi küçük zeminlere dahi entegre edilebilmektedir.  

Günümüzde güneş teknolojileri üzerindeki araştırma ve geliştirme çalışmaları hızla ilerlemektedir. Yeni geliştirilen teknolojiler sayesinde güneşten elde edilen verimliliğin artacağı düşünülmektedir.

Rüzgâr enerjisi nedir?
Rüzgâr enerjisi, rüzgâr pervanelerini kullanarak rüzgar gücünün diğer enerji formlarına dönüştürülmesi yöntemidir. Rüzgâr tamamen doğal bir kaynak olup; dünyanın dönmesi, güneşin ısı kapasitesi, okyanus akıntıları, kara ve deniz arasındaki sıcaklık değişimleri, dağlar ve diğer engellerin fiziksel etkilerini içeren karmaşık mekanizmalar tarafından oluşturulur.

Rüzgâr türbinleri, rüzgârdan aldığı dönme kuvvetini önce mekanik enerjiye dönüştürmektedir. Gelen rüzgâr tork yardımıyla pervane milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdede bulunan jeneratöre aktarılır. Jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi aküler aracılığıyla vasıtasıyla depolandıktan sonra diğer rüzgâr türbinlerinden gelen enerjiyle tek merkezli bir bağlantı noktası üzerinden sisteme iletmektedir.

Rüzgâr enerjisi üretimi günümüzde dünyada en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji kaynağıdır. Ancak sadece rüzgâr olduğunda kullanılabiliyor olmasından dolayı rüzgâr gücü düzensizdir.

Jeotermal enerji nedir?
Jeotermal enerji yeryüzünde ısı olarak depolanan enerji türüdür. Yerkürenin merkezinden dünya yüzeyine doğru düzenli olarak bir buhar akışı vardır. Bu ısının sıcak çekirdekten (5000 C°) ve uranyum, toryum ve potasyum gibi elementlerin doğal yollardan çürümesinden oluştuğu bilinmektedir.

Enerji, yeryüzünün altındaki katmanlar ve kayaların arasında dolaşan sıcak su çıkarılarak, sıcak kayaların içine soğuk su dökülmesiyle kayanın sıcaklığının yüzeye vurmasını sağlayarak veya elektrik üretmek için buhar türbinlerinin kullanılması yöntemleriyle elde edilmektedir.

Jeotermal enerji elektrik üretiminin yanı sıra ısıtma ve soğutma için de kullanılabilir. Kısa süreli atmosfer koşullarından etkilenmediği için sürdürülebilirlik özelliğini kaybetmeyerek Türkiye gibi jeotermal enerji açısından şanslı ülkeler için bir öz kaynak teşkil etmektedir.

Biyoenerji nedir?
Biyoenerji, biyolojik kaynaklardan elektrik ve ısı üretmeyi sağlayan yenilenebilir enerji şeklidir. Kullanılan biokütle genellikle bitki, tarım ürünleri veya hayvan kaynaklı yaşayan, kimyasal enerji şeklinde güneş enerjisi depolamış herhangi bir organik malzeme olabilmektedir. Günümüz teknolojisinin yardımıyla belediye, şehir atıkları ve orman ürünleri de biokütle olarak kullanılabilmektedir.

Son zamanlara kadar özellikle odunsu biokütle, biyoenerji için kullanılmış olsa da, gelişen teknoloji tarım artıkları, yağlı tohumlar ve yosun gibi potansiyel kaynakların da kullanılmasına olanak sağlamaktadır.  Bu sayede biyoenerjinin sürdürülebilir olması, toprak ve kaynakların kullanımı konusunda tarım sektörüyle rekabet ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.

Biyoenerji Türkiye’de sera gazı emisyonlarının azaltılması, enerji çeşitliliğini arttırmak ve bölgesel kalkınma aracı olarak da önemli bir yer edinmektedir.

Bize Ulaşın

Yenikent Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:218 Özyurtlar N Merkez Outlet AVM Kat 1 No:27 ESENYURT / İSTANBUL

  • dummy0532 336 2055

  • dummy info@ozbilgin.org

E-Bülten

Fırsat ve duyurulardan anında haberiniz olsun

Ara